Thẻ Tín Dụng sẽ giúp bạn kiếm được tiền nếu xài đúng cách. Các credit cards đang có Welcome Bonus tiền.

Chase Freedom Unlimited – 1.5% Cashback

Sau khi apply xài $500 trong vòng 3 tháng bạn sẽ được $150. Không tính lãi trong 15 tháng đầu tiên.

Không có phí mỗi năm. 1.5% Cashback tất cả giao dịch. Cover bảo hiểm khi thuê xe oto ở Mỹ. Click here to apply

Discover  1%-10% Cashback khi shopping

Sau khi apply thành công, thực hiện 1 giao dịch bạn sẽ được $50. Không tính lãi trong 14 tháng đầu tiên.

Không có phí mỗi năm. 1%-10% khi shopping tại Mỹ, như Apple Macys Nike Walmart Bestbuy…Click here to apply

American Blue Cash – $200 Bonus

Sau khi apply xài $1000 trong vòng 3 tháng bạn sẽ được $200. Không tính lãi trong 15 tháng đầu tiên.

Không có phí mỗi năm. 3% khi đi siêu thị, 2% khi đổ xăng. Cover bảo hiểm thuê xe & khi đi máy bay. Click here to apply